Rekenen: een universele taal?

Hallo partners, leraren, ouders/verzorgers en vrienden van Multi-STEM. Wat fijn dat jullie mijn onderdeel van het onderzoek bezoeken, namelijk het deelproject ‘thuis’. In de afgelopen paar maanden heb ik gesproken met IOT, CPS Onderwijs, Stichting Joury, It’s My Child en Taal Doet Meer. In deze gesprekken ben ik erg enthousiast geworden van de openheid die ik heb ervaren en de bereidheid om samen te leren.

Het doel van het deelproject ‘thuis’ is om te onderzoeken hoe ouders/verzorgers ondersteund en gesterkt kunnen worden door middel van translanguaging strategieën. Ik zal ook kijken naar de mogelijkheden voor pre-teaching van reken concepten. Hoe kunnen ouders/verzorgers, ter voorbereiding van de les, een rol krijgen in de pre-teaching van reken concepten in de thuistaal?

Op deze manier gebruik maken van de thuistaal en translanguaging strategieën is – voor zover bekend – nog niet ontwikkeld. De hoop is dat als leerlingen (met een migratieachtergrond) ál hun talen mogen gebruiken dat dit bijdraagt aan het gevoel van inclusie op school én aan verbeterde schoolprestaties.

Na veel lezen en na de gesprekken met onze partners heb ik besloten om mij te focussen op nieuwkomerskinderen en kinderen met een 2e en 3e generatie migratieachtergrond. Onze doelgroep is (basisschool) groep 3 & 4 en groep 6 & 7. Het is belangrijk om meer inzicht te krijgen in wat werkt voor een bepaalde leeftijdsgroep, daarom bestuderen we tijdens het begin van het project meerdere leeftijdsgroepen.

In mijn eerste studie zal ik gebruik maken van semigestructureerde interviews en een vragenlijstonderzoek uitvoeren. Hiermee wil ik de overtuigingen van ouders/verzorgers van meertalige kinderen over de Nederlandse taal, de thuistaal en translanguaging in kaart brengen. Ook zal ik kijken naar de wensen en behoeften van ouders/verzorgers over het gebruik van translanguaging in de thuisomgeving. Dit helpt ons om strategieën te ontwikkelen die werken vóór ouders/verzorgers.

Als de ethische goedkeuring binnen is verwacht ik in april/mei te beginnen met de interviews en in het najaar met het vragenlijstonderzoek. Om in contact te komen met ouders en verzorgers heb ik zeker de hulp nodig van onze partners. Verder is het de bedoeling dat de vragenlijst in zeven talen beschikbaar is en gaan we met behulp van tolken de interviews afnemen. Ik zie er erg naar uit om het komende jaar meer met jullie samen te werken.

– Erin MacDonald | e.g.macdonald@uu.nl

Back