BOUNDARY CROSSING

Merendeel van de wereld is meertalig en toch bevinden we ons vaak in eentalige omgevingen. Welke taal grenzen ervaren meertalige kinderen tussen hun huis en de school & wetenschapsmusea, en hoe overbruggen ze die?

Het deelproject ‘Boundary Crossing’ heeft als doel om de complexiteit in kaart te brengen die gepaard gaat met het gebruiken van translanguaging strategieën thuis, op school in wetenschapsmusea. Hier verwijzen translanguaging strategieën naar het gebruik van meer dan één taal in het onderwijs.

Meertalige kinderen en hun gezinnen spreken thuis mogelijk een andere taal dan op school of in wetenschapsmusea worden gesproken. Zo kan het voorkomen dat een kind de instructies van een leraar niet begrijpt – dat een leraar niet de tools heeft om gepaste instructies te geven – of dat een gezin een museumtentoonstelling niet kan volgen.

Door de taalgrenzen die deze kinderen, leraren en museummedewerkers tegenkomen te verkennen kunnen we antwoorden vinden om ze te overbruggen.

Dit deelproject bouwt voort op de bevindingen van de andere Multi-STEM subprojecten en zal onderzoeken hoe meertalige strategieën kinderen kunnen helpen om de taalgrenzen die ze tegenkomen te verbinden. Kunnen translanguaging strategieën bijdragen aan meer gelijkheid en sociale rechtvaardigheid?

Een paar van de vragen die we willen beantwoorden zijn: wanneer zijn taalgrenzen een obstakel, en voor wie geldt dat? Kunnen ze nuttig zijn, en voor wie zou dat gelden? Hoe kunnen taalgrenzen heronderhandeld of overbrugd worden? In dit onderzoek kijken we naar de sociale en historische omstandigheden waar de grenzen zich in hebben ontwikkeld en onderzoeken we de politieke gevolgen van het gebruik van tranlanguaging strategieën. – Postdoc onderzoeker Mirona Moraru

Voor meer informatie over het deelproject ‘Boundary Crossing’ neem contact op met Mirona Moraru, m.moraru@uu.nl