THUIS

Sommige ouders en verzorgers van meertalige kinderen vinden het moeilijk om betrokken te zijn bij het onderwijs van hun kinderen. In dit geval wordt taal iets dat in de weg staat: een barrière. Hoe kan meertaligheid bruggen bouwen – tussen verzorgers en studenten maar ook tussen ervaringen en reken concepten?

De thuistaal gebruiken om lesstof te introduceren, oftewel pre-teaching, zou ervoor kunnen zorgen dat de schoolprestaties van meertalige kinderen verbeteren en dat ze zich gezien en gehoord voelen. Maar hoe moet die pre-teaching eruit zien? En wat zijn de wensen en behoefte van ouders/verzorgers hierin?

Samen met onze partners IOT, CPS Onderwijs, Stichting Joury, It’s My Child en Taal Doet Meer onderzoekt Multi-STEM hoe ouders/verzorgers ondersteund en gesterkt kunnen worden door middel van translanguaging strategieën. Het project richt zich op pre-teaching van reken concepten.

Hoe kunnen ouders/verzorgers, ter voorbereiding van de les, een rol krijgen in de pre-teaching van reken concepten in de thuistaal?

Op deze manier gebruik maken van de thuistaal en translanguaging strategieën is – voor zover bekend – nog niet ontwikkeld. De hoop is dat als leerlingen (met een migratieachtergrond) ál hun talen mogen gebruiken, dat dit bijdraagt aan het gevoel van inclusie op school én aan verbeterde schoolprestaties. – PhD onderzoeker Erin Gail MacDonald.

Voor meer informatie over het deelproject ‘Thuis’ neem contact op met Erin Gail MacDonald, e.g.macdonald@uu.nl.