WETENSCHAPSMUSEA

Musea bieden een mogelijkheid om buiten het klaslokaal met wetenschap & techniek bezig te zijn. Maar kunnen alle kinderen evenveel meedoen? Weerhoudt taal sommige kinderen ervan om volledig mee te kunnen doen in een museum?

Wetenschapsmusea bieden een uitgelegen kans om met wetenschap & techniek in aanraking te komen. Helaas voelen gezinnen met een meertalige en/of migratieachtergrond zich er vaak niet heel welkom. Multi-STEM werkt samen met onze partners NEMO, Museon-Omniversum en Teylers om strategieën te ontwerpen. Deze hebben als doel om de deelname van meertalige kinderen en hun gezinnen in wetenschapsmusea te bevorderen.

Door het inzetten van translanguaging strategieën, waarbij de verschillende thuistalen van de families worden gebruikt, kunnen wetenschapsmusea door deze doelgroep als inclusiever worden ervaren. Dit kan leiden tot meer participatie, nieuwsgierigheid en het gevoel dat men betrokken kan zijn bij rekenen en wetenschap & techniek. De strategieën die we samen met onze partners ontwikkelen moeten musea helpen om meertalige kinderen beter te betrekken en zo hun participatie in rekenen en wetenschap & techniek te bevorderen. – PhD onderzoeker Lucía Chisari.

Voor meer informatie over het deelproject ‘Wetenschapsmusea’ neem contact op met Lucía Chisari, l.b.chisari@uu.nl