INTERNATIONAAL

Vergeleken met Nederland heeft Zweden veel meer ervaring met het gebruik van thuistalen in de klas. Samenwerking met onze Zweedse partners biedt de mogelijkheid om te leren van hun ervaringen.

Zweden heeft een inclusieve visie op onderwijs. Zo zijn nieuwkomerskinderen geen aparte categorie waar een tijdelijke speciale aanpak voor nodig is maar horen ze bij hun leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs. Zweedse scholen werken sinds de jaren ‘70 onder een bestuursklimaat die meertaligheid positief benadert.

Voorbeelden van dit beleid zijn dat het wettelijk verplicht is dat een kind binnen zes weken een intake kan doen in de eigen taal (via een tolk) om te evalueren op welk onderwijsniveau het zit. Ook kunnen schoolleiders bij gemeentelijke lesbegeleiders (in Nederland de ‘tweetalige klassenassistenten’) studiebegeleiding in de thuistaal van de leerling aanvragen.

Door de inzet van thuistalen in het onderwijs bouwen ze in Zweden voort op wat het kind al weet. Hierdoor hoeft een kind vaak alleen een Zweedse woorden te plakken op de woorden (of concepten) die ze al kennen, in plaats van de kennis opnieuw te leren. Als een kind weet wat een banaan en een appel zijn in hun thuistaal dan wordt het makkelijker om uit te leggen wat fruit is in het Zweeds.

Multi-STEM werkt samen met Malmö University en Lund University om het beleid en praktijken met betrekking tot meertaligheid en translanguaging in Nederland en Zweden te vergelijken.

Voor meer informatie over het deelproject ‘Internationaal’ neem contact op met Gerald van Dijk, gerald.vandijk@hu.nl