Blog

A parent perspective: Research Practice Partnerships

In het Multi-STEM project werken we met RPP’s (Research Practice Partnerships) in drie contexten: thuis, wetenschapsmusea en school. Ouders, verzorgers, museummedewerkers, leerkrachten, schooldirecteuren en onderwijsadviseurs worden allemaal meegenomen in het proces. Dit omdat elk van deze personen een waardevol perspectief kan bieden op de ondersteuning van het meertalige kind in hun leven. Op deze manier…

Lees meer

De thuistaal is een sleutel, een brug en een spiegel

De thuistaal is een sleutel, een brug, en een spiegel. Op de PO-conferentie afgelopen week gebruikten we deze metaforen in onze workshop. In deze blog laten we zien wat we met de metaforen bedoelen en hoe deze in de praktijk te vinden zijn.

Lees meer

Hoe we over taal praten doet er toe: ‘Jouw’ taal, ‘jouw’ land

We zijn geneigd te denken dat de taal van mensen de taal is die gesproken wordt in het land waar ze geboren zijn. En tot op zekere hoogte is dat waar. In veel gevallen is die taal sterk verbonden met wie we zijn: onze familie en vrienden, herinneringen, dromen, and kennis. Maar is dat de enige taal die van ons is? Is dat het enige land dat van ons is?

Lees meer

De PISA-cijfers schudden Nederland op – en hoe nu verder?

Uit de PISA-cijfers blijkt dat Nederland er opnieuw op achteruit is gegaan. In de vakken leesvaardigheid, rekenen-wiskunde en natuurwetenschap is een dalende lijn doorgezet. Deze is sterker voor leerlingen met een migratieachtergrond, wat betekent dat de prestatiekloof is gegroeid.

Lees meer

Migrantengezinnen op een kruispunt van taal

In dit artikel laten we zien hoe migrantengezinnen zich op een kruispunt van talen bevinden: een nieuwe taal leren en zich aanpassen aan een nieuwe cultuur, terwijl ze hun eigen thuistaal en culturele identiteit behouden. Meertaligheid, een fenomeen dat al wijdverspreid is, kan een sleutel zijn tot het ondersteunen van gezinnen in het migratieproces. Het kan ook de context voor actie en interactie verrijken.

Lees meer

De waarde van meertalige communicatie

Communicatie komt tot stilstand wanneer eentaligheid wordt geëist. Het aanmoedigen van participatie in de klas – ongeacht de gebruikte taal – stelt nieuwkomers in staat om hun kennis te delen en zich veilig te voelen in hun klas.

Lees meer

3 voordelen van het verwelkomen van thuistalen in onze klaslokalen

Veel docenten zijn onzeker over de voordelen van translanguaging – het gebruik van thuistalen tijdens het leren. We hebben meer dan 90 publicaties gelezen en de resultaten zijn duidelijk: translanguaging heeft meerdere voordelen. Hier presenteren we 3 manieren waarop translanguaging meertalige kinderen met een migratie achtergrond zou kunnen helpen.

Lees meer

Het Multi-STEM project in 2.5 minuten!

Projectleider Elma Blom legt samen met behulp van Zahraa Attar en partner NEMO in 2.5 minuut uit wat Multi-STEM precies doet. We zijn een 6-jarig onderzoeksproject en werken vanaf het begin nauw samen met onze 31 (praktijk) consortiumpartners. Wil jij ook weten wat Multi-STEM doet? Kijk snel.

Lees meer