Blog

‘Mag ik van jou de ‘huidskleur’?’

Meertalige kinderen kunnen het gevoel krijgen er minder bij te horen als het taallandschap op school niet past bij hun eigen linguïstische en culturele referentiekader. Een taallandschap op school bestaat uit alle geschreven tekst en tekens die te zien zijn in een school, zoals in de gangen en klaslokalen. Door de verrijking van het taallandschap, zal de school een inclusievere plek worden voor meertalige leerlingen.  

Lees meer

Een meertalig museum worden: drie ideeën waar te beginnen

Een meertalig museum worden kan een grote uitdaging lijken. Dankzij voorbeelden van musea die hier al mee bezig zijn en technologische middelen hebben we nu meer ideeën over hoe musea met meertaligheid aan de slag kunnen. Bekijk deze blogpost voor wat inspiratie!

Lees meer

Het één hoeft het ander niet uit te sluiten

Wie een tolk nodig heeft, zal nooit het Nederlands leren. Vertaalapps zijn voor mensen die de taal niet willen leren. Deze vooroordelen spelen anno 2023 nog steeds, zelfs bij professionals werkzaam met meertalige gezinnen. Toch pleit ik voor een maatschappij waarin vertalen en de wil om het Nederlands te leren beiden een plekje krijgen.

Lees meer

Hoe de thuistaal de rekenknop omzette

Nederlands leer je door Nederlands te gebruiken, werd mij altijd gezegd. Maar klopt dat wel? Hanneke Baart is leerkracht in het nieuwkomersonderwijs en zij ervaart in het lesgeven dat het gebruik van de thuistaal juist het leren in het Nederlands kan helpen. Toen ze dit idee ging onderzoeken kwam ze erachter dat dit in de wetenschap al een bestaand concept is: translanguaging.

Lees meer

Hoe we over taal praten doet er toe: #taalachterstand

‘Taalachterstand’ is een controversieel woord dat vaak in verband wordt gebracht met kinderen met een migratieachtergrond. Hier geven we vier redenen om het woord ‘taalachterstand’ niet meer te gebruiken. Dit is vooral belangrijk voor beleidsmakers en leerkrachten wiens woorden een impact hebben op het leven van kinderen en gezinnen met een migratieachtergrond.

Lees meer

Klokkijken in alle talen

“Tien voor half vijf”: waarom zo ingewikkeld? We spraken met meertalige kinderen over klokkijken in het Arabisch, Turks en Dari. Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen hun thuistaal en het Nederlands, en hoe gaan zij daarmee om? In welke talen denken ze na over tijd? Wij leerden van hun inzichten en ervaringen.

Lees meer

Zijn twee beter dan één?

If two brains are better than one, zijn twee of (of meer) talen niet beter dan een? Tijdens een bijeenkomst met ouders en verzorgers ervaarde Erin hoe gesprekken worden verrijkt als mensen al hun talen mogen gebruiken. “Ik durf te stellen dat het zonder hulp van meerdere talen niet mogelijk zou zijn geweest om een gesprek van zo’n hoge kwaliteit te voeren – een gesprek waarin meerdere ideeën, oplossingen en wiskundige taal aan bod kwamen.”

Lees meer

Hoe meertalige kinderen meedoen in het wetenschapsmuseum

Hoe zou taal een rol spelen in de participatie van meertalige kinderen in wetenschapsmusea? Dat hebben we meertalige kinderen en hun gezinnen gevraagd. Vooral bij wetenschapsmusea speelt taal een cruciale rol, je kunt als bezoeker leuke dingen doen en ervaren, maar wie zich echt ergens in wil verdiepen heeft taal nodig.

Lees meer