Blog

Meertalig vermenigvuldigen: Wat als het in een andere taal wel lukt?

Een uitdaging die ik ervaar als leerkracht van nieuwkomers, is dat mijn leerlingen niet altijd de woorden hebben om mij te laten zien welke kennis ze al in huis hebben. Door de talen van mijn leerlingen te omarmen – ze zelf te laten kiezen welke taal ze gebruiken om zich te uiten – kan ik als leerkracht veel beter inschatten op welk niveau mijn leerlingen zitten.

Lees meer

Nieuwkomerskinderen aan het woord

Nieuwkomerskinderen worden zelden betrokken bij het vormgeven van hun onderwijs, ook niet als het over zaken gaat die voor henzelf van belang zijn, zoals het inzetten van hun thuistaal bij het leren. Wat vinden de kinderen er zelf van? Welke adviezen hebben zij?

Lees meer

‘Mag ik van jou de ‘huidskleur’?’

Meertalige kinderen kunnen het gevoel krijgen er minder bij te horen als het taallandschap op school niet past bij hun eigen linguïstische en culturele referentiekader. Een taallandschap op school bestaat uit alle geschreven tekst en tekens die te zien zijn in een school, zoals in de gangen en klaslokalen. Door de verrijking van het taallandschap, zal de school een inclusievere plek worden voor meertalige leerlingen.  

Lees meer

Een meertalig museum worden: drie ideeën waar te beginnen

Een meertalig museum worden kan een grote uitdaging lijken. Dankzij voorbeelden van musea die hier al mee bezig zijn en technologische middelen hebben we nu meer ideeën over hoe musea met meertaligheid aan de slag kunnen. Bekijk deze blogpost voor wat inspiratie!

Lees meer

Het één hoeft het ander niet uit te sluiten

Wie een tolk nodig heeft, zal nooit het Nederlands leren. Vertaalapps zijn voor mensen die de taal niet willen leren. Deze vooroordelen spelen anno 2023 nog steeds, zelfs bij professionals werkzaam met meertalige gezinnen. Toch pleit ik voor een maatschappij waarin vertalen en de wil om het Nederlands te leren beiden een plekje krijgen.

Lees meer

Hoe de thuistaal de rekenknop omzette

Nederlands leer je door Nederlands te gebruiken, werd mij altijd gezegd. Maar klopt dat wel? Hanneke Baart is leerkracht in het nieuwkomersonderwijs en zij ervaart in het lesgeven dat het gebruik van de thuistaal juist het leren in het Nederlands kan helpen. Toen ze dit idee ging onderzoeken kwam ze erachter dat dit in de wetenschap al een bestaand concept is: translanguaging.

Lees meer

Hoe we over taal praten doet er toe: #taalachterstand

‘Taalachterstand’ is een controversieel woord dat vaak in verband wordt gebracht met kinderen met een migratieachtergrond. Hier geven we vier redenen om het woord ‘taalachterstand’ niet meer te gebruiken. Dit is vooral belangrijk voor beleidsmakers en leerkrachten wiens woorden een impact hebben op het leven van kinderen en gezinnen met een migratieachtergrond.

Lees meer

Klokkijken in alle talen

“Tien voor half vijf”: waarom zo ingewikkeld? We spraken met meertalige kinderen over klokkijken in het Arabisch, Turks en Dari. Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen hun thuistaal en het Nederlands, en hoe gaan zij daarmee om? In welke talen denken ze na over tijd? Wij leerden van hun inzichten en ervaringen.

Lees meer