A parent perspective: Research Practice Partnerships

In het Multi-STEM project werken we met RPP’s (Research Practice Partnerships) in drie contexten: thuis, wetenschapsmusea en school. Ouders, verzorgers, museummedewerkers, leerkrachten, schooldirecteuren en onderwijsadviseurs worden allemaal meegenomen in het proces. Dit omdat elk van deze personen een waardevol perspectief kan bieden op de ondersteuning van het meertalige kind in hun leven. Op deze manier brengen we het onderzoek dichter bij de praktijk. In subproject: Thuis werkt onderzoeker Erin Gail MacDonald samen met ouders en verzorgers om meertalige rekenactiviteiten te ontwikkelen voor in de thuis context.

Deze samenwerking kan leiden tot veel inzichten en mogelijkheden – meer hersenen zijn zeker beter dan één! Maar het kan ook uitdagend zijn. Ouders en verzorgers van meertalige kinderen zijn een schat aan kennis: zij zijn de experts op het gebied van hun kinderen. Zij komen met ervaringen, ideeën en moeilijkheden, maar ook met doelen voor hun kinderen. Echter, wij hebben gemerkt dat ouders en verzorgers soms twijfelen om deel te nemen aan RPPs. Mogelijk kunnen ze geen tijd vrijmaken of voelen ze zich niet op hun gemak. Misschien hebben ze het gevoel dat ze weinig te zeggen hebben, of juist als ze wel iets te zeggen hebben, hun inzichten niet serieus worden genomen.

We hebben even met Vanessa* gezeten – een trotse meertalige vrouw en moeder van drie meertalige kinderen – om te vragen naar haar ervaringen als deelnemer aan DR. In de loop van negen maanden werkte Vanessa samen met Erin Gail MacDonald aan het ontwerpen van wiskundeactiviteiten voor de meertalige thuiscontext. We hopen dat haar perspectief enkele mythes over deelname aan DR zal ontkrachten.

EGM: Was u sceptisch toen u voor het eerst besloot om deel te nemen aan een RPP? Waar maakte u zich zorgen over, en waarom heeft u besloten om toch mee te doen?

“Ik was niet sceptisch toen ik besloot deel te nemen, maar eerder nieuwsgierig naar het onderzoek. Het onderzoek werd in het Nederlands geïntroduceerd, waardoor ik de context moeilijker begreep. Maar na een tijdje schakelde we over naar het Engels, en dat hielp. In het begin koos ik ervoor om door te gaan omdat ik een persoon ben die een afspraak nakomt, maar na een tijdje werd de studie oprecht interessant en leuk.”

EGM: Als u terugkijkt, heeft u dan het gevoel dat u heeft kunnen bijdragen aan dit proces? Waarom was uw deelname belangrijk?

“Het bleek dat ik meer had om bij te dragen aan het proces dan ik had gedacht. Mijn manier van logica begrijpen en mijn vermogen om kinderen te begrijpen en hoe ze dingen zien hebben geholpen in het proces. Eerlijk gezegd had ik vaak het gevoel dat ik geen idee had waar ik het over had, maar de onderzoeker begreep meestal wat ik bedoelde. We hebben samen goede en belangrijke vooruitgang geboekt. “

EGM: Wat (als er iets is) heeft u geleerd tijdens het proces? (over uzelf, uw kind, rekenen, onderzoek, enz.)

“Tijdens het proces realiseerde ik me dat ik beter ben in rekenen dan ik dacht, dat ik logischer ben dan ik dacht en dat ik goed ben in het uitleggen van dingen op een basisniveau. De momenten die ik met mijn zoon had om samen de verschillende oefeningen te doen betekenden veel voor me. We hebben allebei veel geleerd over ons vermogen om uit te leggen wat de ander zou tekenen. We werden allebei geduldiger en ik realiseerde me hoe belangrijk het is om een taal te hebben om op terug te vallen. We gebruikten voornamelijk onze moedertaal bij de oefeningen omdat we die taal allebei het beste spreken.”

EGM: Wat zou u tegen andere ouders en verzorgers zeggen die twijfelen of ze aan een RPP willen deelnemen?

“Ik zou ouders die twijfelen dringend willen vragen om het een kans te geven. De mogelijkheid bestaat dat je niet alleen iets over jezelf leert maar ook iets over je kind(eren). Als meertalige ouder kan je ook leren om taal als een voordeel te zien en niet als een obstakel. Ook kan je je vermogen ontwikkelen om je kinderen te helpen met huiswerk, wat voor mij een belangrijke reden is om deel te nemen.”

*Andere naam gebruikt om de privacy van de persoon te waarborgen.

-Erin Gail MacDonald | PhD researcher, subproject ‘Thuis’. Currently, this blog is only available in English and Dutch. To read it in another language we recommend using the translation tool DeepL Translate: The world’s most accurate translator

Terug