Home

Multi-STEM is een onderzoeksproject dat beoogt de participatie van meertalige kinderen in het reken- en W&T onderwijs te bevorderen.

Deelprojecten

Kinderen met een migratieachtergrond kunnen obstakels ervaren in het Nederlandse onderwijs.

Meertalige strategieën ontwikkelen voor het reken- en W&T onderwijs

Multi-STEM wil ervoor zorgen dat meertalige kinderen zich gezien en gehoord voelen, en dat ze volop kunnen participeren in het onderwijs.

Meertalige kinderen bezitten kennis en vaardigheden in hun thuistaal die in een eentalige Nederlandse omgeving niet (voldoende) aangesproken worden.

Daarom ontwikkelt Multi-STEM strategieën waar zowel Nederlands als de thuistaal gebruikt kan worden.

Door een kind gebruik te laten maken van ál hun talen bevorder je niet alleen de schoolprestaties, maar zorg je er ook voor dat een kind zich gezien en betrokken voelt.

Recente Blog Posts

 • Koren op de molen voor meertaligheid: een verbinding tussen taal en vakinhoud

  Er zijn vele manieren om thuistalen op school te integreren. De belangrijkste les is misschien wel dat aandacht voor culturele en talige diversiteit op school geen ‘tobberig gebeuren’ hoeft te zijn. Integendeel, in de onderstaande video zien we leerkrachten er plezier in hebben, wat voor veel kinderen zeker aanstekelijk zal werken.

  Lees meer

 • ‘Mag ik van jou de ‘huidskleur’?’

  Meertalige kinderen kunnen het gevoel krijgen er minder bij te horen als het taallandschap op school niet past bij hun eigen linguïstische en culturele referentiekader. Een taallandschap op school bestaat uit alle geschreven tekst en tekens die te zien zijn in een school, zoals in de gangen en klaslokalen. Door de verrijking van het taallandschap, zal de school een inclusievere plek worden voor meertalige leerlingen.  

  Lees meer

 • Een meertalig museum worden: drie ideeën waar te beginnen

  Een meertalig museum worden kan een grote uitdaging lijken. Dankzij voorbeelden van musea die hier al mee bezig zijn en technologische middelen hebben we nu meer ideeën over hoe musea met meertaligheid aan de slag kunnen. Bekijk deze blogpost voor wat inspiratie!

  Lees meer