Home

Multi-STEM is een onderzoeksproject dat beoogt de participatie van meertalige kinderen in het reken- en W&T onderwijs te bevorderen.

Deelprojecten

Kinderen met een migratieachtergrond kunnen obstakels ervaren in het Nederlandse onderwijs.

Meertalige strategieën ontwikkelen voor het reken- en W&T onderwijs

Multi-STEM wil ervoor zorgen dat meertalige kinderen zich gezien en gehoord voelen, en dat ze volop kunnen participeren in het onderwijs.

Meertalige kinderen bezitten kennis en vaardigheden in hun thuistaal die in een eentalige Nederlandse omgeving niet (voldoende) aangesproken worden.

Daarom ontwikkelt Multi-STEM strategieën waar zowel Nederlands als de thuistaal gebruikt kan worden.

Door een kind gebruik te laten maken van ál hun talen bevorder je niet alleen de schoolprestaties, maar zorg je er ook voor dat een kind zich gezien en betrokken voelt.

Recente Blogs

 • Hoe bevorder je meertaligheid in wetenschapsmusea?

  Interessant genoeg worden niet-talige communicatiemiddelen eerder in het museum aangehaald dan het toevoegen van meerdere talen.

  Read more

 • Willen jullie het overleggen in Farsi?

  Zo deed ik een rekenles met groep 3 & 4. Meerdere leerlingen in de groep spraken Farsi. Eén van hen snapte de opdracht al, maar een andere leerling nog niet. Dus ik zei: “Willen jullie het overleggen in Farsi?”. Vier toegeknepen ogen staarden me aan.

  Read more

 • Rekenen: een universele taal?

  Het doel van het deelproject ‘thuis’ is om te onderzoeken hoe ouders/verzorgers ondersteund en gesterkt kunnen worden door middel van translanguaging strategieën. Hoe kunnen ouders/verzorgers, ter voorbereiding van de les, een rol krijgen in de pre-teaching van reken concepten in de thuistaal?

  Read more