Home

Multi-STEM is een onderzoeksproject dat beoogt de participatie van meertalige kinderen in het reken- en W&T onderwijs te bevorderen.

Deelprojecten

Kinderen met een migratieachtergrond kunnen obstakels ervaren in het Nederlandse onderwijs.

Meertalige strategieën ontwikkelen voor het reken- en W&T onderwijs

Multi-STEM wil ervoor zorgen dat meertalige kinderen zich gezien en gehoord voelen, en dat ze volop kunnen participeren in het onderwijs.

Meertalige kinderen bezitten kennis en vaardigheden in hun thuistaal die in een eentalige Nederlandse omgeving niet (voldoende) aangesproken worden.

Daarom ontwikkelt Multi-STEM strategieën waar zowel Nederlands als de thuistaal gebruikt kan worden.

Door een kind gebruik te laten maken van ál hun talen bevorder je niet alleen de schoolprestaties, maar zorg je er ook voor dat een kind zich gezien en betrokken voelt.

Recente Blog Posts

 • Het één hoeft het ander niet uit te sluiten

  Wie een tolk nodig heeft, zal nooit het Nederlands leren. Vertaalapps zijn voor mensen die de taal niet willen leren. Deze vooroordelen spelen anno 2023 nog steeds, zelfs bij professionals werkzaam met meertalige gezinnen. Toch pleit ik voor een maatschappij waarin vertalen en de wil om het Nederlands te leren beiden een plekje krijgen.

  Lees meer

 • Hoe de thuistaal de rekenknop omzette

  Nederlands leer je door Nederlands te gebruiken, werd mij altijd gezegd. Maar klopt dat wel? Hanneke Baart is leerkracht in het nieuwkomersonderwijs en zij ervaart in het lesgeven dat het gebruik van de thuistaal juist het leren in het Nederlands kan helpen. Toen ze dit idee ging onderzoeken kwam ze erachter dat dit in de wetenschap al een bestaand concept is: translanguaging.

  Lees meer

 • Hoe we over taal praten doet er toe: #taalachterstand

  ‘Taalachterstand’ is een controversieel woord dat vaak in verband wordt gebracht met kinderen met een migratieachtergrond. Hier geven we vier redenen om het woord ‘taalachterstand’ niet meer te gebruiken. Dit is vooral belangrijk voor beleidsmakers en leerkrachten wiens woorden een impact hebben op het leven van kinderen en gezinnen met een migratieachtergrond.

  Lees meer