Home

Multi-STEM is een onderzoeksproject dat beoogt de participatie van meertalige kinderen in het reken- en W&T onderwijs te bevorderen.

Deelprojecten

Kinderen met een migratieachtergrond kunnen obstakels ervaren in het Nederlandse onderwijs.

Meertalige strategieën ontwikkelen voor het reken- en W&T onderwijs

Multi-STEM wil ervoor zorgen dat meertalige kinderen zich gezien en gehoord voelen, en dat ze volop kunnen participeren in het onderwijs.

Meertalige kinderen bezitten kennis en vaardigheden in hun thuistaal die in een eentalige Nederlandse omgeving niet (voldoende) aangesproken worden.

Daarom ontwikkelt Multi-STEM strategieën waar zowel Nederlands als de thuistaal gebruikt kan worden.

Door een kind gebruik te laten maken van ál hun talen bevorder je niet alleen de schoolprestaties, maar zorg je er ook voor dat een kind zich gezien en betrokken voelt.

Recente Blog Posts