Blog

Zijn twee beter dan één?

If two brains are better than one, zijn twee of (of meer) talen niet beter dan een? Tijdens een bijeenkomst met ouders en verzorgers ervaarde Erin hoe gesprekken worden verrijkt als mensen al hun talen mogen gebruiken. “Ik durf te stellen dat het zonder hulp van meerdere talen niet mogelijk zou zijn geweest om een gesprek van zo’n hoge kwaliteit te voeren – een gesprek waarin meerdere ideeën, oplossingen en wiskundige taal aan bod kwamen.”

Lees meer

Hoe meertalige kinderen meedoen in het wetenschapsmuseum

Hoe zou taal een rol spelen in de participatie van meertalige kinderen in wetenschapsmusea? Dat hebben we meertalige kinderen en hun gezinnen gevraagd. Vooral bij wetenschapsmusea speelt taal een cruciale rol, je kunt als bezoeker leuke dingen doen en ervaren, maar wie zich echt ergens in wil verdiepen heeft taal nodig.

Lees meer

Willen jullie het overleggen in Farsi?

Zo deed ik een rekenles met groep 3 & 4. Meerdere leerlingen in de groep spraken Farsi. Eén van hen snapte de opdracht al, maar een andere leerling nog niet. Dus ik zei: “Willen jullie het overleggen in Farsi?”. Vier toegeknepen ogen staarden me aan.

Lees meer

Rekenen: een universele taal?

Het doel van het deelproject ‘thuis’ is om te onderzoeken hoe ouders/verzorgers ondersteund en gesterkt kunnen worden door middel van translanguaging strategieën. Hoe kunnen ouders/verzorgers, ter voorbereiding van de les, een rol krijgen in de pre-teaching van reken concepten in de thuistaal?

Lees meer

Wetenschapsmusea spreken meer dan een taal

Door het inzetten van translanguaging strategieën, waarbij de verschillende thuistalen van de families worden gebruikt, kunnen wetenschapsmusea door deze doelgroep als inclusiever worden ervaren. Dit is belangrijk omdat momenteel mensen met een migratie/meertalige achtergrond ondervertegenwoordigd zijn in rekenen en wetenschap & techniek.

Lees meer

Kinderen als co-onderzoekers

In het Multi-STEM project willen we nieuwkomerskinderen betrekken bij het onderzoek als stakeholders en medeonderzoekers. Het doel is om deze kinderen een stem geven in het onderzoek waarbij we benieuwd zijn naar hun mening, ervaringen en verwachtingen over het gebruik van hun thuistaal in het onderwijs.

Lees meer