Nieuwkomerskinderen aan het woord

Nieuwkomerskinderen worden zelden betrokken bij het vormgeven van hun onderwijs, ook niet als het over zaken gaat die voor henzelf van belang zijn, zoals het inzetten van hun thuistaal bij het leren.

Daarom heeft Zahraa Attar binnen het Multi-STEM deelproject KIND onderzoek gedaan naar de ervaringen van nieuwkomerskinderen. Wat vinden zij van het onderwijs? Welke talen willen zij wanneer gebruiken? Welke adviezen hebben ze?

De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de handreiking “Nieuwkomerskinderen aan het woord”. Zahraa’s onderzoek komt voort uit gesprekken met drie Syrische kinderen in het primair nieuwkomersonderwijs en observaties van hun gedrag tijdens formeel leren in de klas – en informeel leren tijdens een museumbezoek.

Momenteel is deze handreiking alleen beschikbaar in het Nederlands. Om het in een andere taal te lezen raden we de vertaaltool DeepL aan.

Terug