3 voordelen van het verwelkomen van thuistalen in onze klaslokalen

Layla is 10 en kwam 1 jaar geleden naar Nederland. Thuis spreekt ze Arabisch met haar ouders. Met haar zus spreekt ze Arabisch en Nederlands. Op school komt ze veel uitdagingen tegen, zoals het tegelijkertijd moeten leren van Nederlands en vakinhoud. De leerkrachten van Layla weten niet hoe ze haar en haar andere meertalige klasgenoten het beste kunnen ondersteunen. Translanguaging – het gebruik van thuistalen tijdens het leren – is één manier om zowel leerlingen als leerkrachten te ondersteunen. Veel docenten zijn echter onzeker over de voordelen van deze aanpak. In de afgelopen maanden hebben we meer dan 90 publicaties gelezen over translanguaging in diverse klaslokalen wereldwijd. De resultaten zijn duidelijk: translanguaging heeft meerdere voordelen. Hier presenteren we 3 manieren waarop translanguaging Layla en haar klasgenoten zou kunnen helpen.

Translanguaging biedt (gemakkelijkere) toegang tot inhoud

Layla vindt het moeilijk om instructies of vakspecifieke taal (zoals vermenigvuldigen) te begrijpen. Alledaagse taal (zoals stoel of bomen) kan haar ook van de wijs brengen wanneer ze een wiskundig probleem probeert op te lossen. Het gebruik van een online vertaler, een tweetalige Nederlands-Arabische tekst of het vragen aan kinderen met dezelfde taalachtergrond om de taak in zowel het Nederlands als het Arabisch te bespreken, kan Layla’s kansen om de inhoud te begrijpen drastisch vergroten.

Translanguaging stelt leerlingen in staat om hun kennis uit te drukken

Zonder enige ondersteuning blijft Layla meestal stil en voelt ze zich angstig. Maar zodra ze de opdracht begrijpt, realiseert ze zich dat ze de antwoorden op de vragen weet. De leerkracht moedigt haar taalgroep aan om aantekeningen te maken en hun gedachten in het Arabisch te bespreken en vervolgens de antwoorden in het Nederlands met de klas te delen. Door in taalgroepen te werken of technologie te gebruiken, kan Layla zich beter uiten.

Translanguaging geeft leerlingen meer zelfvertrouwen

Wanneer Layla Arabisch met Nederlands combineert om de taak te begrijpen, voelt ze zich sterker. Ze maakt nu actief deel uit van haar klas. Ze geeft aan dat ze zelfverzekerder kan nadenken over wat ze leert, vragen kan stellen en kan bijdragen aan de groepsdiscussie. De leerkracht beseft dat Layla de inhoud begrijpt. Haar bijdrage aan groepsdiscussies wordt gewaardeerd, ook wanneer het nog niet helemaal in het Nederlands lukt.

Onderzoek biedt sterke aanwijzingen dat het systematisch omarmen van minderheidstalen in de klas tot positieve resultaten leidt voor meertalige kinderen met een migratieachtergrond.

-Mirona Moraru | Postdoctoral researcher, deelproject ‘Boundary crossing‘.

Momenteel is deze blog alleen beschikbaar in het Nederlands en Engels. Om het in een andere taal te lezen raden we de vertaaltool DeepL aan.

Terug