Wetenschapsmusea spreken meer dan een taal

Het doel van het deelproject ‘wetenschapsmusea’ is om in samenwerking met onze partners, Museon-Omniversum, NEMO en Teylers Museum, translanguaging strategieën te ontwikkelen. Deze strategieën hebben als doel de participatie van kinderen en families met een meertalige achtergrond in wetenschapsmusea te stimuleren. In dit onderzoek zullen we ons focussen op kinderen van families in Amsterdam, Den Haag en Haarlem die om verschillende redenen deze musea niet bezoeken.

Door het inzetten van translanguaging strategieën, waarbij de verschillende thuistalen van de families worden gebruikt, kunnen wetenschapsmusea door deze doelgroep als inclusiever worden ervaren. Dit kan leiden tot meer participatie, nieuwsgierigheid en het gevoel dat men betrokken kan zijn bij rekenen en wetenschap & techniek. Dit is belangrijk omdat momenteel mensen met een migratie/meertalige achtergrond ondervertegenwoordigd zijn in rekenen en wetenschap & techniek.

We zijn begonnen met het onderzoek naar wat kinderen met een meertalige achtergrond in deze musea ervaren en nodig hebben. Daarbij richten we ons op zowel nieuwkomers als kinderen met een 2e en 3e generatie migratieachtergrond.

In Museon-Omniversum en NEMO zullen we met behulp van focusgroepen onderzoeken op wat voor manieren deze musea nog inclusiever en laagdrempeliger kunnen worden. Als onderdeel van haar stage zal Kaelin de Long interviews afnemen bij het personeel van Museon en NEMO dat veel met kinderen samenwerkt. Onlangs hebben wij bij Teyler’s een museumbezoek van een nieuwkomers middelbare schoolklas bijgewoond en zijn we nu vervolgstappen aan het bespreken.

De uitkomsten van deze onderzoeksfase zullen het startpunt vormen voor de ontwikkelteams in de drie musea.

– Lucía Chisari | PhD onderzoeker, deelproject ‘Wetenschapsmusea’

Momenteel is deze blog alleen beschikbaar in het Nederlands en Engels. Om het in een andere taal te lezen raden we de vertaaltool DeepL aan.

Terug